นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
ยาบ้า
ชื่อทั่วไป : ยาบ้า
ชื่ออื่น ๆ : ยาม้า ยาขยัน
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :
(+)-2-methylamino-1-phenylpropane

ลักษณะยาบ้า
เป็นเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร
น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 90 มิลลิกรัม มีหลากหลายสี ได้แก ่สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีเขียว
ไม่มีสัญลักษณ์ที่แน่นอน แล้วแต่ผู้ผลิต

น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีต่างๆกัน เช่น สีส้ม สีน้ำตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว เป็นต้น มีสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ , ? , M , PG ,WY สัญลักษณ์รูปดาว , รูปพระจันทร์เสี้ยว ,99 หรืออาจ เป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจปรากฏบน
เม็ดยาด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้
ยาบ้า
 
 
 
การเสพยาบ้า
ใช้กิน หรือใช้เผาในกระดาษฟอร์ย แล้วสูดดม
การออกฤทธิ์ของยาบ้า
กระตุ้นประสาททุกส่วนของสมอง ทำให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตเพิ่มหากใช้ปริมาณสูง จะกดระบบประสาทและระบบหายใจ
สารเคมีที่ออกฤทธิ์
สารเคมีประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) โดยผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าใน ประเทศไทยปัจจุบันเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์
(Methamphetamine Hydrochloride)


 


นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น


ยาบ้า เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้าทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาด เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจทำร้ายตนเองและ
ผู้อื่นได้หรือในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมาก (Over dose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจทำให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้


โทษ
พิษภัยของการเสพยาบ้า
วัยรุ่นที่เสพยาบ้าเป็นประจำ จะมีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกาย โดย สังเกตจากร่างกายที่ทรุดโทรม โดยเฉพาะพวกที่ใช้ยาแล้วออกเที่ยวเตร่กลางคืน
และส่วนมากพอใช้ไปสักระยะหนึ่ง น้ำหนักจะลดเพราะไม่ค่อยอยากอาหาร เนื่องจากยาบ้ามีผลต่อ ศูนย์ควบคุมความอยากอาหารในสมอง
ลุ่มที่เสพยาบ้าเกินขนาด ร่างกายไม่สามารถทนต่อยาตามขนาดที่เสพได้ ผู้เสพจะมีอาการเมาเราเรียกว่า “เมายาบ้า” บางรายจะมีอาการคลุ้มคลั่ง หวาดระแวง ถึงขนาดทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้ บางรายจะมีอาการประสาทหลอน มีความรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่ตามแขนขาหรือลำตัว การรับรู้ทางการมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น และการสัมผัสจะเสียไป กลุ่มที่เสพยาบ้าจนติดแล้ว จะสังเกตเห็นความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ ร่างกายจะทรุดโทรม น้ำหนักลด มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในเพศชายอวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว ไม่หลั่งน้ำอสุจิ ในเพศหญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ โอกาสมีลูกยาก

ผลต่อร่างกาย :
วัยรุ่นที่เสพยาบ้าเป็นประจำ จะมีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกาย โดย สังเกตจากร่างกายที่ทรุดโทรม โดยเฉพาะพวกที่ใช้ยาแล้วออกเที่ยวเตร่กลางคืนและส่วนมากพอใช้ไปสักระยะหนึ่ง น้ำหนักจะลดเพราะไม่ค่อยอยากอาหาร เนื่องจากยาบ้ามีผลต่อ ศูนย์ควบคุมความอยากอาหารในสมอง
กลุ่มที่เสพยาบ้าเกินขนาด ร่างกายไม่สามารถทนต่อยาตามขนาดที่เสพได้ ผู้เสพจะมีอาการเมาเราเรียกว่า “เมายาบ้า” บางรายจะมีอาการคลุ้มคลั่ง หวาดระแวง ถึงขนาดทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้ บางรายจะมีอาการประสาทหลอน มีความรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่ตามแขนขาหรือลำตัว การรับรู้ทางการมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น และการสัมผัสจะเสียไป

กลุ่มที่เสพยาบ้าจนติดแล้ว จะสังเกตเห็นความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ ร่างกายจะทรุดโทรม น้ำหนักลด มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในเพศชายอวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว ไม่หลั่งน้ำอสุจิ ในเพศหญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ โอกาสมีลูกยาก
 
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

ถ้าเสพในปริมาณน้อย
- ผลต่อจิตใจ ทำให้อารมณ์สดชื่น มีความคิดริเริ่มและความคิดแจ่มใส ความสามารถในการใช้สมาธิดีขึ้น มีความตื่นตัว มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มสูงขึ้น ความรู้สึกเก็บกดลดลง ความรู้สึกรับผิดชอบลดลง
- ผลทางด้านร่างกาย เพิ่มสมรรถนะทางกาย มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว รวมทั้งการพูด การทำงานที่ต้องใช้แรงงานความอดทนของร่างกาย ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่ข้อผิดพลาดจ
ากการทำงานอาจไม่ลดลง แต่มีข้อจำกัด เมื่อหมดฤทธิ์ยา ทำให้เกิดอาการ "หลับใน"


ถ้าเสพในปริมาณมาก

- ผลต่อจิตใจ ทำให้เกิดความตื่นเต้นในอารมณ์ โดยอารมณ์แปรปรวนง่าย เครียด มีอาการ
คล้ายโรคจิต มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อาจทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย
- ผลทางด้านร่างกาย ทำให้มือสั่น มีปฎิกริยาตอบสนองไวยิ่งขึ้น อาจชักได้ อาการข้างเคียง
เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หงุดหงิดและโมโหง่าย วิตกกังวล พูดมาก นอนไม่หลับ ปากแห้ง
เบื่ออาหาร สตรีที่ตั้งครรภ์ระหว่าง 3 เดือนแรกอาจทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ หรืออาจทำให้
บุตรในครรภ์เสียชีวิต และอาจได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ที่หลอดเลือดหดตัวฤทธิ์ ลดความอยากอาหาร ทำให้ขาดสาร อาหารและวิตามิน
 
 


ตายในที่สุด
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
    1   2  3    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น