นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
ผลของการเสพยาบ้า
ยาบ้า ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ทำให้หัวใจเต้นแรงเร็วผิดจังหวะหลอดโลหิตในสมองแตกอาจทำให้
เสียชีวิตทันทีหรือเป็นอัมพาต หัวใจวาย เมื่อใช้ยาไประยะหนึ่งหรือติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้สมองและร่างกายถูกกระตุ้นตลอดเวลาจะทำให้
สุขภาพเสื่อมเบื่ออาหาร อ่อนเพลียง่าย ทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ร่างกายเกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น โรคตับอักเสบ ไตไม่ทำงานเกิด
อาการประสาทตึงเครียด โกรธง่าย กระวนกระวาย มีอาการทางจิต สมองสับสน การตัดสินใจผิดพลาด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว ชอบทะเลาะวิวาท และเกิดอาการ vanic คือ หวาดกลัวอย่างรุนแรงเหมือนตัวเองกำลังจะตาย หวาดระแวง กลัวคนมาทำร้าย ประสาทหลอน เช่น มองเห็นภาพหลอน หูแว่ว รู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ตามร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น อาจถึงขั้นหมดสติและตายได้ในผู้ที่มีอาการระยะเฉียบพลัน การใช้ยาใน
ขนาดสูง และติดต่อกันเป็นเวลานานจนเสพติด เมื่อมีอาการถอนยา บางรายอาจพบลักษณะซึมเศร้า , ไร้อารมณ์ , บางรายอาจฆ่าตัวตายได้ อาการ
ข้างเคียงที่เป็นพิษต่อร่างกายผู้ที่เสพยาบ้าเข้าไปแล้วจะเกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เจ็บแน่นหน้าอก หน้าแดง มือเท้าซีดเซียว
ปากแห้ง ม่านตาขยาย หายใจไม่ออก ไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ขบกรามโดยไม่รู้สึกตัว มือสั่น เดินเซอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หัวใจหยุดเต้น หมดสติ อาการทางระบบประสาทที่มีตั้งแต่อาการกระตุกเกร็งของร่างกาย ชัก โคม่า และเสียชีวิต การตายมักเกิดจากใช้
amphetamine ในขนาดสูง ทำให้ผู้เสพมีไข้สูง ร่วมกับอาการชักรุนแรง เส้นโลหิตสมองแตกและช็อคจากระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดเสียไป ดังนั้นจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในผู้ป่วยเหล่านี้คือ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทรอยด์เป็นพิษ ต้อหิน ต่อมลูกหมากโตโรคหัวใจจากหลอด
เลือดตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและผู้หญิงมีครรภ์การใช้แอมเฟตามีนในขนาดสูง และติดต่อกันเป็นเวลานานจนเสพติด เมื่อมีอาการถอนยา บางรายอาจพบลักษณะซึมเศร้า ,
ไร้อารมณ์ , บางรายอาจฆ่าตัวตายได้

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

การใช้แอมเฟตามีนปริมาณ 50 ม.ก. / วัน ติดต่อกัน 3 วัน อาจกระตุ้นให้เกิดอาการทางจิตได้ ตัวยาที่ใช้เสพกันนั้นนอกจากแอมเฟตามีนแล้วยังประกอบด้วยอีฟิดริน คาเฟอีนและอื่น ๆ ซึ่งอีฟิดรินมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ยาบ้าบางเม็ดอาจไม่มีสารแอมเฟตามีน
อยู่เลย ด้วยเหตุที่ส่วนประกอบของยาบ้าไม่เหมือนกันทุกเม็ด จึงมีผลทำให้ผู้เสพได้รับฤทธิ์
ของยาบ้าแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลและแต่ละครั้งที่เสพ

ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้ยาบ้า เพราะ
- ร่างกายถูกกระตุ้นให้ต้องทำงานหนักเกินกำลัง ประสาทและสมองสั่งการไม่สัมพันธ์กับระบบการทำงานของร่างกาย จึงควบคุมตนเองไม่ได้
- เกิดหลับในขณะขับรถ เนื่องจากหมดฤทธิ์ยา
- คลุ้มคลั่ง ประสาทหลอน
ผู้เสพยาบ้าจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุและความทุกข์ร้อนได้มากกว่าผู้อื่น

การป้องกันตนเองและครอบครัวให้พ้นจากยาบ้า
1. ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิด เพราะติดง่าย เลิกยาก
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ควรสอดส่องดูแลสังเกตเด็กในความดูแลของท่านและบุคคลในครอบครัว หากพบว่ามีพฤติกรรมเสพยาบ้าหรือยา
เสพติดอื่น ๆ ควรรีบพาไปปรึกษาโดยเร็ว
3. หากท่าหรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อขอคำปรึกษาที่ถูกต้อง
4. ไม่ควรทำงานหนัก หักโหม หรือขับรถระยะทางไกลเป็นเวลานานติดต่อกัน ควรหยุดพักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยทำงานหรือขับรถต่อ
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
5. ผู้ที่ทำงานกลางคืน ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางวัน
6. นักเรียนนักศึกษาควรตั้งใจขณะเรียนหนังสือและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่ต้องดูหนังสือหักโหมเมื่อใกล้สอบ
7. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
8. โรงเรียนต้องให้คำปรึกษาแนะแนวและเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้น เข้าใจวัยรุ่น สอดส่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด
9. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การดนตรีต่าง ๆ และจริยธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้งทางโรงเรียนและครอบครัว
10. รู้จักเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น

โทษทางกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ชนิดร้ายแรง) ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522


ข้อหา ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ผลิต นำเข้า ส่งออก - จำคุกตลอดชีวิต (ม.65 ว.1)
- ถ้ากระทำเพื่อจำหน่าย ประหารชีวิต (ม.65 ว.2)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่ากระทำเพื่อจำหน่าย (ม.15)
จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย - คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000 -500,000 บาท (ม.66 ว.1)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 100 กรัม จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต (ม.66 ว.2)
ครอบครอง - คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม จำคุก 1-10 ปี และปรับ10,000-100,000 บาท (ม.67)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.15)
เสพ - จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000– 100,000 บาท (ม.91)
ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ
ใช้กำลังประทุษร้ายฯให้ผู้อื่นเสพ
- จำคุก 2-20 ปี และปรับ 20,000 -200,000 บาท และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่ง
ยังไม่บรรลุนิติภาวะระวางโทษประหารชีวิต
- ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 4-30 ปี และปรับ 40,000-300,000 บาท
ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ จำคุก 1-5 ปี และปรับ 10,000 – 50,000 บาท (ม.93 ทวิ)
More
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
     2  3    
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น